impressies

Kinderdagverblijf Leiden (1028)

In het voormalig stalgebouw op het slachthuisterrein aan de Maresingel te Leiden is een kinderdagverblijf gerealiseerd met een bruto oppervlakte van circa 500 m². 

Architect: Van Swieten Lau Architecten te Leiden 
Aannemer: Aannemersbedrijf Meyer B.V. te Leiden 

Installatieconcept: 
duurzame installaties; warmte opwekking door middel van warmtepomp koude levering door onttrekking van opgeslagen koude in de bodem 

Aanvang advieswerkzaamheden: mei 2005 
Bouw gereed: maart 2007

Terug