impressies

Eendrachtsparkbuurt 2e fase Amsterdam - Warmteopwekking in combinatie met warmte- en koudeopslag (1103)

Het project Eendrachtsbuurt fase 2 betreft 130 woningen vrije sector en 218 woningen sociale huur op een halfverdiepte parkeergarage met 281 parkeerplaatsen. 

Architecten: Professor Joan Busquets te Barcelona (Spanje) en Architectenburo MDRVD te Rotterdam 
Aannemer: nog niet bekend

Installatieconcept: duurzame installaties
- warmte opwekking cv en tapwater door middel van warmtepomp met zonnepanelen en stadswarmte;
- koude levering door onttrekking van opgeslagen koude in de bodem.

Aanvang advieswerkzaamheden: medio 2008 
Bouw gereed: 2013/2014


Terug